Úlohy

Základní praktikum

Speciální praktika

Výběr úloh

Statistika

Praktikum jad. fyz. - Úloha 1

Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření

Referáty

Autor Známka Dlds Typ

Jméno:
Soubor:
Typ:
Body:

Diskuse - disabled