Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
0 / 0112.00
0 / 0100.50
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru19137401.19
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu937281.43
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky1144771.30
1 / 6Studium reologického chování látek517151.12
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů1135161.20
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody1233751.14
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu1664111.19
1 / 10Měření rychlosti zvuku1453481.15
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku1238231.40
1 / 12Měření viskozity1348041.20
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola1446991.21
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí1552581.17
1 / 16Studium Brownova pohybu1351361.32
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa1339721.18
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině1036941.39
1 / 21Měření tíhového zrychlení1349901.12
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie14021.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin1017051.11
2 / 2Měření odporů1145371.40
2 / 4Měření malých odporů1960151.28
2 / 5Osciloskop1048501.22
2 / 6Účiník1345651.15
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou1140021.27
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou1229861.41
2 / 9Charakteristiky termistoru1641101.37
2 / 10Hallův jev1649361.10
2 / 11Charakteristiky diody1275001.17
2 / 14Relaxační kmity512241.20
2 / 15Charakteristiky triody815631.21
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu1645861.10
2 / 19Měření s torzním magnetometrem1541731.21
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů925741.17
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu825611.31
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav939061.06
3 / 3Mřížkový spektrometr724261.50
3 / 4Měření fotometrického diagramu1237271.27
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek726931.36
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku518251.10
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců1019611.15
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry514801.50
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry1647-
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem47491.50
3 / 11Měření stočení polarizační roviny828051.38
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1038141.10
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference826811.25
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru1032831.25
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou918651.19
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích833481.36
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie514871.10
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1437101.19
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1237161.00
3 / 21Koherentní optický procesor37631.00
3 / 22Geometrická optika23531.00
3 / 23Studium polarizace světla413581.33
3 / 26Vláknová optika38271.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce34681.17
3 / 28Helium-Neonový laser1121-
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1232271.25
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem426661.00
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory719531.00
4 / 2Studium ionizačních komor723761.17
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1238961.28
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy629561.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa928411.17
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem39571.75
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru929791.06
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření833861.00
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty931221.00
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance522021.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)515351.20
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou516531.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu823961.29
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem622891.38
4 / 15Studium atomových emisních spekter725381.10
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus930901.14
4 / 17Zeemanův jev49661.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)313801.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky310691.00
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie24441.00
4 / 21Studium rentgenových spekter411771.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností314961.00
5 / 2Tepelné vakuometry28131.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka29001.00
5 / 4D/A a A/D převodníky13951.50
5 / 5Elektronická úloha38311.00
6 / 1Elektronová spektroskopie15921.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu25601.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu12681.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému12761.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)12221.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1256-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1324-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1277-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1244-
Celkem7222495411.21
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 81181.30
Adéla Vodáková 29 115191.26
Alexandra Kukharchuk 2 4971.25
Anežka Doležalová 7 2361.36
Antonín Baďura 10 5871.05
Antonin Bučánek 3 13731.33
AP 1 1081.00
Daniel Rod 15 8891.17
E. J. 1 11.00
Eliska 5 32011.00
Elizabeth 2 961.75
Elizabeth Pulnova 6 6001.60
František Zajíc 4 2041.50
Habakuk 7 17431.00
Hanka Šípová 2 11291.25
hardy 1 4681.50
Jakub Michálek 11 50111.00
Jan Brandejs 4 10111.00
Jan Hrabovský 6 5011.17
Jan Kotek 4 18581.25
Jan Polasek 1 3081.00
Jan Polášek 7 28671.00
Jana Hrudíková 22 92841.23
Jana Menšíková 12 4931.17
Janinka 9 4853-
Ještěrka 20 41331.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 1551.00
Ještěrka - excel 1 1161.00
Jiří Vackář 8 29181.29
Jiří Vojík 8 1052-
K.K. 16 29861.47
Karel Bouda 5 2761.25
Karel Kolář 35 140351.33
Lavková, Polášek 1 174-
Lucia Quittnerova 6 27111.17
M.V. 3 2651.00
Marek Vyšinka 40 224341.16
Mária Šoltésová 37 327891.23
Martin Dlask 3 10671.00
Martin Hanák 16 12741.06
Martin Zahradník 4 10351.00
martin66 2 568-
Martina 2 2491.25
Martina Ulvrová 13 58291.23
marty 3 5601.00
Matěj Mezera 6 6321.00
Michael Vávra 3 1321.33
Michal Grňo 3 1991.17
Minsck 1 331.00
nada tesarova 12 60851.50
necada.org 3 9461.00
Ondra Skácel 19 3230-
Otto Strnad 1 8971.00
Pavel Ševeček 3 8821.00
Pavel Váňa 1 341.00
Pepa Melcr 14 26881.11
Pepa Melcr - graf 1 1321.00
Peter Kottman 12 5421.25
Petr B. 27 80121.26
polarizace 1 492-
Polášek, Lavková 2 437-
Přemysl Šťastný 3 2011.00
Robin 1 5411.00
Roučka, Klusoň 2 5451.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 6541.00
rusovlaska 8 25881.50
Samuel Kočiščák 30 42351.27
skup_B 1 6511.00
Sluníčko 8 48141.25
Š.Š. 1 0-
Štěpán Roučka 40 168091.35
Tomas Nosek 28 114001.02
Tomáš Rieb 1 455-
Ulvrova Martina 1 5801.00
voj.ta 2 533-
Vojtěch Hrubý 40 201991.29
vovo 1 351-
vvv 1 324-
Vyšinka, Vaverka 9 38921.06
zabi 3 9281.00
Zuzana Vydrova 6 2887-
Celkem7222495411.21

Pokrytí úloh referáty: 83%