Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru1597741.23
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu725761.50
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky929711.25
1 / 6Studium reologického chování látek413411.00
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů823141.25
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody822951.21
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu1347801.18
1 / 10Měření rychlosti zvuku1337851.08
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku725321.42
1 / 12Měření viskozity936161.25
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola930221.25
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí1038211.21
1 / 16Studium Brownova pohybu1135771.35
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa925271.25
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině726981.42
1 / 21Měření tíhového zrychlení936231.12
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie13321.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin35051.33
2 / 2Měření odporů732811.50
2 / 4Měření malých odporů1344001.29
2 / 5Osciloskop933131.19
2 / 6Účiník1133981.14
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou829561.31
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou719771.33
2 / 9Charakteristiky termistoru1226431.41
2 / 10Hallův jev1036361.06
2 / 11Charakteristiky diody763831.21
2 / 14Relaxační kmity47451.25
2 / 15Charakteristiky triody58621.38
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu1228481.14
2 / 19Měření s torzním magnetometrem1227241.18
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů616191.25
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu717171.36
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav828481.00
3 / 3Mřížkový spektrometr618201.50
3 / 4Měření fotometrického diagramu1025651.28
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek718321.36
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku412401.12
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců79301.14
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry59691.50
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry1491-
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem24131.50
3 / 11Měření stočení polarizační roviny819751.38
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1027441.10
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference817901.25
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru822551.31
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou710561.21
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích722201.33
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie510071.10
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1226361.18
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1226091.00
3 / 21Koherentní optický procesor35501.00
3 / 22Geometrická optika22211.00
3 / 23Studium polarizace světla49051.33
3 / 26Vláknová optika34071.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce11531.00
3 / 28Helium-Neonový laser117-
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1021061.25
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem420241.00
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory612851.00
4 / 2Studium ionizačních komor716431.17
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1025661.21
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy622231.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa818981.10
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem25461.50
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru921161.06
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření822661.00
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty821331.00
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance516301.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)511241.20
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou513341.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu615741.20
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem616681.38
4 / 15Studium atomových emisních spekter618231.12
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus922411.14
4 / 17Zeemanův jev46891.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)310021.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky2708-
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie12701.00
4 / 21Studium rentgenových spekter38151.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností312231.00
5 / 2Tepelné vakuometry26461.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka27751.00
5 / 4D/A a A/D převodníky13071.50
5 / 5Elektronická úloha36501.00
6 / 1Elektronová spektroskopie15161.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu24341.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu12061.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému12171.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)11621.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1189-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1261-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1212-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1179-
Celkem5771739051.21
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 52481.30
Adéla Vodáková 29 78791.26
Alexandra Kukharchuk 2 2101.25
Antonin Bučánek 3 10951.33
Eliska 5 25571.00
Elizabeth Pulnova 3 321.75
Habakuk 7 4341.00
Hanka Šípová 2 9431.25
hardy 1 3061.50
Jakub Michálek 11 34341.00
Jan Brandejs 4 5411.00
Jan Kotek 4 11271.25
Jan Polasek 1 1241.00
Jan Polášek 7 20051.00
Jana Hrudíková 22 74751.23
Janinka 9 3844-
Ještěrka 20 17801.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 481.00
Ještěrka - excel 1 451.00
Jiří Vackář 8 20091.29
Jiří Vojík 8 323-
K.K. 16 3991.47
Karel Kolář 35 83091.33
Lavková, Polášek 1 113-
Lucia Quittnerova 6 21281.17
Marek Vyšinka 40 187141.16
Mária Šoltésová 37 279141.23
Martin Dlask 3 7051.00
Martin Zahradník 4 5581.00
martin66 2 440-
Martina 2 561.25
Martina Ulvrová 13 48711.23
marty 3 2001.00
nada tesarova 12 49951.50
necada.org 3 6671.00
Ondra Skácel 19 376-
Otto Strnad 1 8111.00
Pavel Ševeček 3 5041.00
Pepa Melcr 14 16231.11
Pepa Melcr - graf 1 671.00
Petr B. 27 55641.26
polarizace 1 419-
Polášek, Lavková 2 248-
Robin 1 4471.00
Roučka, Klusoň 2 4191.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 5301.00
rusovlaska 8 20091.50
skup_B 1 5441.00
Sluníčko 8 40531.25
Štěpán Roučka 40 136771.35
Tomas Nosek 28 64871.02
Tomáš Rieb 1 366-
Ulvrova Martina 1 4971.00
voj.ta 2 401-
Vojtěch Hrubý 40 165691.29
vovo 1 180-
vvv 1 261-
Vyšinka, Vaverka 9 32821.06
zabi 3 7051.00
Zuzana Vydrova 6 2338-
Celkem5771739051.21

Pokrytí úloh referáty: 81%