Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
0 / 0102.00
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru19122411.19
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu932731.43
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky1141491.30
1 / 6Studium reologického chování látek515931.12
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů1130451.20
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody1230151.14
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu1659101.19
1 / 10Měření rychlosti zvuku1447411.15
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku1233971.40
1 / 12Měření viskozity1344021.20
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola1442021.21
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí1448131.18
1 / 16Studium Brownova pohybu1346781.32
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa1333801.18
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině1032931.39
1 / 21Měření tíhového zrychlení1345611.12
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie13771.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin1012681.11
2 / 2Měření odporů1040851.33
2 / 4Měření malých odporů1453621.27
2 / 5Osciloskop1040231.22
2 / 6Účiník1141031.14
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou834861.31
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou724671.33
2 / 9Charakteristiky termistoru1334601.42
2 / 10Hallův jev1242781.09
2 / 11Charakteristiky diody769731.21
2 / 14Relaxační kmity410511.25
2 / 15Charakteristiky triody612401.30
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu1237351.14
2 / 19Měření s torzním magnetometrem1234951.18
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů621161.25
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu721521.36
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav935221.06
3 / 3Mřížkový spektrometr722151.50
3 / 4Měření fotometrického diagramu1233791.27
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek724381.36
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku515831.10
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců1015531.15
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry512931.50
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry1583-
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem46271.50
3 / 11Měření stočení polarizační roviny824781.38
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1034131.10
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference823361.25
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru1029031.25
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou916041.19
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích829291.36
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie513331.10
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1433171.19
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1233081.00
3 / 21Koherentní optický procesor36801.00
3 / 22Geometrická optika23011.00
3 / 23Studium polarizace světla411741.33
3 / 26Vláknová optika37041.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce33351.17
3 / 28Helium-Neonový laser182-
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1128211.27
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem424111.00
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory716261.00
4 / 2Studium ionizačních komor720461.17
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1233371.28
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy626461.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa924251.17
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem37601.75
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru926671.06
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření829021.00
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty927661.00
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance519411.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)513361.20
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou515411.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu820591.29
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem619551.38
4 / 15Studium atomových emisních spekter722371.10
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus927371.14
4 / 17Zeemanův jev48691.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)311751.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky38721.00
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie23541.00
4 / 21Studium rentgenových spekter310071.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností314261.00
5 / 2Tepelné vakuometry27291.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka28541.00
5 / 4D/A a A/D převodníky13711.50
5 / 5Elektronická úloha37671.00
6 / 1Elektronová spektroskopie15681.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu25171.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu12451.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému12551.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)12001.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1234-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1302-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1255-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1220-
Celkem6762198871.21
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 70431.30
Adéla Vodáková 29 101391.26
Alexandra Kukharchuk 2 3871.25
Antonín Baďura 7 841.07
Antonin Bučánek 3 12681.33
AP 1 711.00
Daniel Rod 9 2331.17
Eliska 5 29361.00
Elizabeth 2 531.75
Elizabeth Pulnova 6 3731.60
František Zajíc 4 711.50
Habakuk 7 11261.00
Hanka Šípová 2 10681.25
hardy 1 4241.50
Jakub Michálek 11 44821.00
Jan Brandejs 4 8491.00
Jan Hrabovský 4 1151.12
Jan Kotek 4 16121.25
Jan Polasek 1 2031.00
Jan Polášek 7 25961.00
Jana Hrudíková 22 86351.23
Jana Menšíková 6 1341.08
Janinka 9 4593-
Ještěrka 20 32231.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 1161.00
Ještěrka - excel 1 941.00
Jiří Vackář 8 25471.29
Jiří Vojík 8 809-
K.K. 16 20131.47
Karel Bouda 5 591.25
Karel Kolář 35 119111.33
Lavková, Polášek 1 152-
Lucia Quittnerova 6 25411.17
M.V. 3 951.00
Marek Vyšinka 40 211591.16
Mária Šoltésová 37 311461.23
Martin Dlask 3 9121.00
Martin Hanák 9 5321.00
Martin Zahradník 4 8641.00
martin66 2 522-
Martina 2 1971.25
Martina Ulvrová 13 55121.23
marty 3 4661.00
Matěj Mezera 4 2221.00
Michal Grňo 3 611.17
Minsck 1 61.00
nada tesarova 12 56721.50
necada.org 3 8761.00
Ondra Skácel 19 2020-
Otto Strnad 1 8661.00
Pavel Ševeček 3 7731.00
Pepa Melcr 14 23351.11
Pepa Melcr - graf 1 1081.00
Peter Kottman 7 1111.21
Petr B. 27 73021.26
polarizace 1 469-
Polášek, Lavková 2 350-
Přemysl Šťastný 1 31.00
Robin 1 5151.00
Roučka, Klusoň 2 5011.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 6091.00
rusovlaska 8 23871.50
Samuel Kočiščák 30 25851.27
skup_B 1 6281.00
Sluníčko 8 45851.25
Štěpán Roučka 40 157691.35
Tomas Nosek 28 96441.02
Tomáš Rieb 1 428-
Ulvrova Martina 1 5491.00
voj.ta 2 489-
Vojtěch Hrubý 40 188511.29
vovo 1 270-
vvv 1 303-
Vyšinka, Vaverka 9 36921.06
zabi 3 8431.00
Zuzana Vydrova 6 2700-
Celkem6762198871.21

Pokrytí úloh referáty: 82%