Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
0 / 02251.50
0 / 01180.50
0 / 0211.75
0 / 0101.00
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru23215151.15
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu1672961.25
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky1478531.27
1 / 6Studium reologického chování látek724041.10
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů1456221.29
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody1659401.13
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu25107921.17
1 / 10Měření rychlosti zvuku2190381.23
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku1763321.32
1 / 12Měření viskozity1780621.18
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola1776521.25
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí2488521.12
1 / 16Studium Brownova pohybu1690911.27
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa1867931.14
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině1665371.30
1 / 21Měření tíhového zrychlení1791451.17
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie15021.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin2064641.18
2 / 2Měření odporů1684231.32
2 / 4Měření malých odporů2390431.27
2 / 5Osciloskop1278291.18
2 / 6Účiník1470111.14
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou1866201.17
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou1252731.41
2 / 9Charakteristiky termistoru2076311.32
2 / 10Hallův jev2079581.08
2 / 11Charakteristiky diody15106781.17
2 / 14Relaxační kmity826311.12
2 / 15Charakteristiky triody832431.21
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu21186031.07
2 / 19Měření s torzním magnetometrem2173951.17
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů1453841.11
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu1343451.23
3 / 1Měření parametrů zobrazovacích soustav24671.25
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav1256651.08
3 / 3Mřížkový spektrometr1447351.42
3 / 4Měření fotometrického diagramu1561781.25
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek1547271.27
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku1041001.10
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců1443121.18
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry930831.21
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry722531.08
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem822021.36
3 / 11Měření stočení polarizační roviny1344831.31
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1762471.15
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference1044921.38
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru1454241.29
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou1337511.12
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích1457581.25
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie1130921.23
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1658691.20
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1659111.00
3 / 21Koherentní optický procesor511641.00
3 / 22Geometrická optika24841.00
3 / 23Studium polarizace světla627571.20
3 / 26Vláknová optika722611.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce516251.30
3 / 28Helium-Neonový laser25921.00
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1861951.25
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem942711.10
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory731341.00
4 / 2Studium ionizačních komor938391.12
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1765351.23
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy745811.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa1044871.14
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem518701.38
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru1344931.09
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření1053711.14
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty1348501.04
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance733181.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)619181.17
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou519071.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu1240581.27
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem831701.33
4 / 15Studium atomových emisních spekter1136831.06
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus1143271.12
4 / 17Zeemanův jev412651.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)319571.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky721971.00
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie48941.00
4 / 21Studium rentgenových spekter520841.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností317711.00
5 / 2Tepelné vakuometry29061.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka29911.00
5 / 4D/A a A/D převodníky14431.50
5 / 5Elektronická úloha39831.00
6 / 1Elektronová spektroskopie16981.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu26651.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu13211.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému13221.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)12601.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1311-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1383-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1330-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1292-
Celkem10194327131.19
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 111981.30
Adam Píš 1 2531.00
Adéla Vodáková 29 160651.26
Alexandra Kukharchuk 2 8321.25
AMH 4 2181.25
Anežka Doležalová 31 73661.20
Antonín Baďura 10 37571.05
Antonin Bučánek 3 16731.33
AP 1 3711.00
Daniel Rod 25 91851.20
David Nemec 5 12821.00
Dejan Prokop 14 23961.00
deni 6 8981.75
E. J. 1 1931.00
Eliska 5 41191.00
Elizabeth 2 2101.75
Elizabeth Pulnova 6 13081.60
fandapka 3 2301.50
Filip Brutovský 1 11.00
František Zajíc 4 10641.50
Fynn 3 3611.17
Fynn 2022 6 5081.00
Habakuk 7 39521.00
Hanka Šípová 2 13211.25
hardy 1 8001.50
Hodnocení praktik 2019 2 226-
Hyneq 4 131.62
Ivan Hudák 1 3251.00
Jakub Michálek 11 79991.00
Jakub Überlauer 3 4441.17
Jan Brandejs 4 19311.00
Jan Hrabovský 6 21421.17
Jan Kotek 4 31061.25
Jan Kučera 1 1891.00
Jan Polasek 1 6311.00
Jan Polášek 7 41681.00
Jan Šabata 1 2281.50
Jana Hrudíková 22 110301.23
Jana Menšíková 12 28161.17
Jana Švrčková 4 11401.00
Janinka 9 6725-
Jaroslav Grulich 1 02.50
Jaroslav Scheinpflug 16 20651.03
Ještěrka 20 73431.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 2891.00
Ještěrka - excel 1 1771.00
JF 1 811.50
Jiří Vackář 8 39231.29
Jiří Vojík 8 1630-
Jiří Zelenka 17 18841.44
K.K. 16 70741.47
K.R. 1 391.00
Karel Bouda 5 15491.25
Karel Kolář 35 233901.33
Kateřina Rosická 10 14061.20
Lavková, Polášek 1 224-
Lucia Quittnerova 6 31691.17
M.V. 3 9641.00
Marco SdJ 9 13681.00
Marek Jankola 8 2671.06
Marek Vyšinka 40 264791.16
Mária Šoltésová 37 426451.23
Martin Dlask 3 15251.00
Martin Hanák 31 103991.07
Martin Liška 1 141.00
Martin Zahradník 4 15711.00
martin66 2 675-
Martina 2 4341.25
Martina Ulvrová 13 67221.23
marty 3 10891.00
Matěj Konvalinka 4 356-
Matěj Mezera 15 53161.00
Matěj Spurný 7 441.29
Michael Vávra 3 7131.33
Michal Grňo 9 27311.28
Michal Grňo, Jozef Lipták 1 3241.00
Minsck 1 1671.00
Mosche Haus 9 551.00
N.S. 10 21841.05
nada tesarova 12 70011.50
necada.org 3 12221.00
Ondra Skácel 19 7088-
Ondřej Dušek 2 4641.00
Otto Strnad 1 9831.00
Pavel Ševeček 3 14991.00
Pavel Váňa 3 5831.17
Pepa Melcr 14 37811.11
Pepa Melcr - graf 1 1931.00
péťa 1 311.50
Peter Kottman 22 73221.14
Petr B. 27 100821.26
polarizace 1 554-
Polášek, Lavková 2 577-
Přemysl Šťastný 3 114551.00
R.J. 1 1001.00
Robin 1 6181.00
Roučka, Klusoň 2 6491.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 7591.00
rusovlaska 8 30781.50
Samuel Kočiščák 30 117661.27
Shan Yabata 13 9221.19
Simona Žabková 3 6071.33
skup_B 1 7511.00
Sluníčko 8 56901.25
spb 9 8181.11
Š.Š. 1 18-
Šimon Šatra 1 1451.00
Štěpán Roučka 40 200891.35
Tomas Nosek 28 203191.02
Tomáš Rieb 1 543-
Trnka 1 621.00
Ulvrova Martina 1 6451.00
V.L. 24 39481.20
ViM Ya 6 2201.08
voj.ta 2 641-
Vojtěch Hrubý 40 246321.29
Vojtěch Votruba 6 361.20
vovo 1 522-
vvv 1 380-
Vyšinka, Vaverka 9 44001.06
zabi 3 11331.00
Zuzana Vydrova 6 3428-
Celkem10194327131.19

Pokrytí úloh referáty: 86%