Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru1595961.23
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu725601.50
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky929441.25
1 / 6Studium reologického chování látek413301.00
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů822971.25
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody822721.21
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu1347421.18
1 / 10Měření rychlosti zvuku1337511.08
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku725121.42
1 / 12Měření viskozity935901.25
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola929971.25
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí1037941.21
1 / 16Studium Brownova pohybu1135441.35
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa925001.25
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině726791.42
1 / 21Měření tíhového zrychlení936041.12
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie13291.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin34951.33
2 / 2Měření odporů732571.50
2 / 4Měření malých odporů1343441.29
2 / 5Osciloskop932811.19
2 / 6Účiník1133511.14
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou829241.31
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou719491.33
2 / 9Charakteristiky termistoru1225931.41
2 / 10Hallův jev1036051.06
2 / 11Charakteristiky diody763541.21
2 / 14Relaxační kmity47291.25
2 / 15Charakteristiky triody58471.38
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu1227991.14
2 / 19Měření s torzním magnetometrem1226801.18
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů615961.25
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu716951.36
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav828321.00
3 / 3Mřížkový spektrometr618021.50
3 / 4Měření fotometrického diagramu1025361.28
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek718181.36
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku412321.12
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců79151.14
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry59591.50
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry1489-
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem24081.50
3 / 11Měření stočení polarizační roviny819591.38
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1027241.10
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference817741.25
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru822391.31
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou710421.21
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích722061.33
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie59961.10
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1226001.18
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1225851.00
3 / 21Koherentní optický procesor35441.00
3 / 22Geometrická optika22171.00
3 / 23Studium polarizace světla48931.33
3 / 26Vláknová optika33931.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce11511.00
3 / 28Helium-Neonový laser114-
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1020841.25
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem420121.00
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory612651.00
4 / 2Studium ionizačních komor716261.17
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1025281.21
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy622071.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa818701.10
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem25421.50
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru920871.06
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření822431.00
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty821101.00
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance516131.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)511041.20
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou513221.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu615311.20
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem616531.38
4 / 15Studium atomových emisních spekter618071.12
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus922231.14
4 / 17Zeemanův jev46801.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)39931.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky2701-
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie12681.00
4 / 21Studium rentgenových spekter38081.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností312131.00
5 / 2Tepelné vakuometry26401.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka27691.00
5 / 4D/A a A/D převodníky13051.50
5 / 5Elektronická úloha36391.00
6 / 1Elektronová spektroskopie15131.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu24301.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu12041.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému12151.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)11601.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1187-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1259-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1210-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1177-
Celkem5771720661.21
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 51591.30
Adéla Vodáková 29 77681.26
Alexandra Kukharchuk 2 2031.25
Antonin Bučánek 3 10881.33
Eliska 5 25431.00
Elizabeth Pulnova 3 251.75
Habakuk 7 4081.00
Hanka Šípová 2 9361.25
hardy 1 3031.50
Jakub Michálek 11 34001.00
Jan Brandejs 4 5331.00
Jan Kotek 4 10981.25
Jan Polasek 1 1211.00
Jan Polášek 7 19871.00
Jana Hrudíková 22 74091.23
Janinka 9 3820-
Ještěrka 20 17291.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 451.00
Ještěrka - excel 1 431.00
Jiří Vackář 8 19851.29
Jiří Vojík 8 303-
K.K. 16 3491.47
Karel Kolář 35 81561.33
Lavková, Polášek 1 109-
Lucia Quittnerova 6 21141.17
Marek Vyšinka 40 185951.16
Mária Šoltésová 37 278031.23
Martin Dlask 3 6961.00
Martin Zahradník 4 5471.00
martin66 2 436-
Martina 2 511.25
Martina Ulvrová 13 48331.23
marty 3 1901.00
nada tesarova 12 49631.50
necada.org 3 6511.00
Ondra Skácel 19 314-
Otto Strnad 1 8071.00
Pavel Ševeček 3 4971.00
Pepa Melcr 14 15831.11
Pepa Melcr - graf 1 651.00
Petr B. 27 54811.26
polarizace 1 417-
Polášek, Lavková 2 241-
Robin 1 4441.00
Roučka, Klusoň 2 4151.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 5231.00
rusovlaska 8 19851.50
skup_B 1 5411.00
Sluníčko 8 40321.25
Štěpán Roučka 40 135651.35
Tomas Nosek 28 63891.02
Tomáš Rieb 1 363-
Ulvrova Martina 1 4951.00
voj.ta 2 397-
Vojtěch Hrubý 40 164051.29
vovo 1 178-
vvv 1 259-
Vyšinka, Vaverka 9 32591.06
zabi 3 6971.00
Zuzana Vydrova 6 2315-
Celkem5771720661.21

Pokrytí úloh referáty: 81%