Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
0 / 02301.50
0 / 01190.50
0 / 02281.75
0 / 0131.00
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru23296921.15
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu1680541.25
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky1587191.29
1 / 6Studium reologického chování látek724721.10
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů1563821.31
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody1669331.13
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu25118321.17
1 / 10Měření rychlosti zvuku24100561.24
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku1764681.32
1 / 12Měření viskozity1892271.20
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola1887811.23
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí24100331.12
1 / 16Studium Brownova pohybu17100321.32
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa1876931.14
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině1773241.28
1 / 21Měření tíhového zrychlení19100691.18
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie15171.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin2378411.15
2 / 2Měření odporů1691341.32
2 / 4Měření malých odporů2398401.27
2 / 5Osciloskop1286461.18
2 / 6Účiník1476141.14
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou1874171.17
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou1357871.38
2 / 9Charakteristiky termistoru2084141.32
2 / 10Hallův jev2085971.08
2 / 11Charakteristiky diody15114361.17
2 / 14Relaxační kmity830821.12
2 / 15Charakteristiky triody835861.21
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu21194921.07
2 / 19Měření s torzním magnetometrem2180861.17
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů1460531.11
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu1347031.23
3 / 1Měření parametrů zobrazovacích soustav45821.17
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav1260901.08
3 / 3Mřížkový spektrometr1451841.42
3 / 4Měření fotometrického diagramu1566331.25
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek1552741.27
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku1046421.10
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců1450861.18
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry936361.21
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry826841.07
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem825081.36
3 / 11Měření stočení polarizační roviny1551091.27
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1769081.15
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference1050011.38
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru1561531.27
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou1443051.12
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích1465161.25
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie1137381.23
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1765671.19
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1664881.00
3 / 21Koherentní optický procesor512751.00
3 / 22Geometrická optika25171.00
3 / 23Studium polarizace světla730421.17
3 / 26Vláknová optika728991.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce521031.30
3 / 28Helium-Neonový laser27311.00
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1867051.25
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem946631.10
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory733431.00
4 / 2Studium ionizačních komor941651.12
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1770401.23
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy748881.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa1045731.14
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem520631.38
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru1348541.09
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření1056781.14
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty1351791.04
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance734631.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)619611.17
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou519521.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu1244171.27
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem833921.33
4 / 15Studium atomových emisních spekter1140631.06
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus1144611.12
4 / 17Zeemanův jev413281.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)321111.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky724441.00
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie410871.00
4 / 21Studium rentgenových spekter523771.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností318101.00
5 / 2Tepelné vakuometry29181.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka210021.00
5 / 4D/A a A/D převodníky14481.50
5 / 5Elektronická úloha39981.00
6 / 1Elektronová spektroskopie17071.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu26751.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu13291.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému13281.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)12661.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1319-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1403-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1338-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1310-
Celkem10434828211.19
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 117451.30
Adam Píš 1 3031.00
Adéla Vodáková 29 168201.26
Alexandra Kukharchuk 2 8871.25
AMH 4 4061.25
Anežka Doležalová 31 89771.20
Antonín Baďura 10 43061.05
Antonin Bučánek 3 17151.33
AP 1 4361.00
Daniel Rod 25 107971.20
David Nemec 5 15991.00
Dejan Prokop 14 30601.00
deni 6 10561.75
E. J. 1 2331.00
Eliska 5 42881.00
Elizabeth 2 2161.75
Elizabeth Pulnova 6 14181.60
fandapka 3 2881.50
Fatma Amin 3 61.50
Filip Brutovský 1 2291.00
František Zajíc 4 12491.50
Fynn 3 4941.17
Fynn 2022 6 9881.00
Habakuk 7 43121.00
Hanka Šípová 2 13371.25
hardy 1 8751.50
Hodnocení praktik 2019 2 270-
Hyneq 4 2691.62
Ivan Hudák 1 3861.00
Jakub Michálek 11 85931.00
Jakub Überlauer 3 6391.17
Jakub Žáček 1 611.00
Jan Brandejs 4 21201.00
Jan Hrabovský 6 24581.17
Jan Kotek 4 33261.25
Jan Kučera 1 2691.00
Jan Polasek 1 7161.00
Jan Polášek 7 44281.00
Jan Šabata 1 2941.50
Jana Hrudíková 22 111941.23
Jana Menšíková 12 33351.17
Jana Švrčková 4 14731.00
Janinka 9 6997-
Jaroslav Grulich 1 102.50
Jaroslav Scheinpflug 16 36561.03
Ještěrka 20 78171.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 3121.00
Ještěrka - excel 1 1871.00
JF 1 1531.50
Jiří Vackář 8 41401.29
Jiří Vojík 8 1695-
Jiří Zelenka 17 28761.44
K.K. 16 130701.47
K.R. 1 1141.00
Karel Bouda 5 17631.25
Karel Kolář 35 251341.33
Kateřina Rosická 10 22011.20
Lavková, Polášek 1 230-
Libor Mühlfait 1 1331.00
Lucia Quittnerova 6 32101.17
M.V. 3 10731.00
Marco SdJ 9 24611.00
Marek Jankola 8 11111.06
Marek Miškeřík 3 2061.00
Marek Vyšinka 40 269631.16
Mária Šoltésová 37 446251.23
Martin Dlask 3 16121.00
Martin Hanák 31 117641.07
Martin Liška 1 991.00
Martin Petr 4 1381.50
Martin Zahradník 4 16421.00
martin66 2 713-
Martina 2 4591.25
Martina Ulvrová 13 68931.23
marty 3 11951.00
Matěj Konvalinka 4 514-
Matěj Mezera 15 63261.00
Matěj Spurný 7 6101.29
Michael Vávra 3 8091.33
Michal Grňo 9 32791.28
Michal Grňo, Jozef Lipták 1 4051.00
Minsck 1 2021.00
Mosche Haus 9 11671.00
N.S. 10 26741.05
nada tesarova 12 70831.50
necada.org 3 17871.00
Ondra Skácel 19 7583-
Ondřej Dušek 2 5541.00
Otto Strnad 1 9901.00
Pavel Ševeček 3 16481.00
Pavel Váňa 3 6631.17
Pepa Melcr 14 40001.11
Pepa Melcr - graf 1 2041.00
péťa 1 781.50
Peter Kottman 22 87131.14
Petr B. 27 104841.26
PMT 2 211.00
polarizace 1 568-
Polášek, Lavková 2 602-
Přemysl Šťastný 3 116801.00
R.J. 1 1251.00
Richard Vasilega 2 971.00
Robin 1 6331.00
Roučka, Klusoň 2 6631.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 7701.00
rusovlaska 8 31761.50
Samuel Kočiščák 30 133141.27
SC 1 1291.00
Shan Yabata 13 18481.19
Simona Žabková 3 7581.33
skup_B 1 7651.00
Sluníčko 8 58281.25
soňa, péťa 2 21.00
spb 9 17361.11
Š.Š. 1 19-
Šimon Šatra 1 1811.00
Štěpán Roučka 40 207981.35
Tomas Nosek 28 217961.02
Tomáš Rieb 1 550-
Trnka 5 3531.00
Ulvrova Martina 1 6571.00
V.L. 24 57251.20
ViM Ya 6 9141.08
voj.ta 2 657-
Vojtěch Hrubý 40 253621.29
Vojtěch Votruba 6 6641.20
vovo 1 552-
vvv 1 393-
Vyšinka, Vaverka 9 44511.06
zabi 3 11681.00
Zahradník 1 421.50
Zuzana Vydrova 6 3528-
Celkem10434828211.19

Pokrytí úloh referáty: 86%