Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
0 / 0132.00
0 / 0180.50
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru22186321.16
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu1154001.33
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky1259791.27
1 / 6Studium reologického chování látek723061.10
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů1347081.23
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody1347461.12
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu2289181.17
1 / 10Měření rychlosti zvuku1774021.12
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku1654541.31
1 / 12Měření viskozity1464131.18
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola1661741.23
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí1870491.13
1 / 16Studium Brownova pohybu1571341.29
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa1553681.17
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině1350481.33
1 / 21Měření tíhového zrychlení1467931.12
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie14741.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin1545201.12
2 / 2Měření odporů1370031.38
2 / 4Měření malých odporů2078871.29
2 / 5Osciloskop1165011.20
2 / 6Účiník1361441.15
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou1254261.25
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou1243451.41
2 / 9Charakteristiky termistoru1763311.34
2 / 10Hallův jev1967711.08
2 / 11Charakteristiky diody1490321.14
2 / 14Relaxační kmity619181.17
2 / 15Charakteristiky triody824841.21
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu19169021.08
2 / 19Měření s torzním magnetometrem1761681.20
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů1139651.14
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu937651.28
3 / 1Měření parametrů zobrazovacích soustav22071.25
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav1048161.10
3 / 3Mřížkový spektrometr1241131.41
3 / 4Měření fotometrického diagramu1452501.23
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek1238241.25
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku831371.12
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců1332881.15
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry822661.25
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry514411.12
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem613521.42
3 / 11Měření stočení polarizační roviny1037021.40
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1651911.16
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference935391.36
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru1444751.29
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou1028031.17
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích1145291.30
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie821121.31
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1447811.19
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1549801.00
3 / 21Koherentní optický procesor410211.00
3 / 22Geometrická optika24531.00
3 / 23Studium polarizace světla420901.33
3 / 26Vláknová optika514291.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce511361.30
3 / 28Helium-Neonový laser22921.00
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1652701.25
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem834711.00
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory727431.00
4 / 2Studium ionizačních komor934941.12
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1656441.21
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy740591.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa1040231.14
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem516261.38
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru1238031.05
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření948331.08
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty1243631.00
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance730031.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)618691.17
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou518731.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu1136281.25
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem828611.33
4 / 15Studium atomových emisních spekter1031981.06
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus1138371.12
4 / 17Zeemanův jev411601.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)317081.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky618391.00
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie37401.00
4 / 21Studium rentgenových spekter518741.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností317161.00
5 / 2Tepelné vakuometry28931.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka29821.00
5 / 4D/A a A/D převodníky14381.50
5 / 5Elektronická úloha39631.00
6 / 1Elektronová spektroskopie16921.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu26531.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu13181.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému13121.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)12571.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1303-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1377-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1323-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1285-
Celkem8873588291.20
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 105251.30
Adam Píš 1 1631.00
Adéla Vodáková 29 145701.26
Alexandra Kukharchuk 2 7011.25
Anežka Doležalová 31 40831.20
Antonín Baďura 10 24101.05
Antonin Bučánek 3 16131.33
AP 1 2831.00
Daniel Rod 25 55611.20
David Nemec 5 5941.00
Dejan Prokop 14 9721.00
deni 6 5681.75
E. J. 1 1361.00
Eliska 5 38431.00
Elizabeth 2 1971.75
Elizabeth Pulnova 6 11381.60
František Zajíc 4 7061.50
Habakuk 7 30301.00
Hanka Šípová 2 12771.25
hardy 1 7091.50
Hodnocení praktik 2019 2 132-
Ivan Hudák 1 921.00
Jakub Michálek 11 66401.00
Jakub Überlauer 3 731.17
Jan Brandejs 4 15551.00
Jan Hrabovský 6 16831.17
Jan Kotek 4 27191.25
Jan Kučera 1 81.00
Jan Polasek 1 4871.00
Jan Polášek 7 36111.00
Jan Šabata 1 621.50
Jana Hrudíková 22 106471.23
Jana Menšíková 12 18681.17
Jana Švrčková 4 4931.00
Janinka 9 6044-
Jaroslav Scheinpflug 4 331.00
Ještěrka 20 62961.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 2521.00
Ještěrka - excel 1 1641.00
Jiří Vackář 8 35981.29
Jiří Vojík 8 1530-
Jiří Zelenka 2 371.25
K.K. 16 57281.47
Karel Bouda 5 10041.25
Karel Kolář 35 195941.33
Lavková, Polášek 1 217-
Lucia Quittnerova 6 30741.17
M.V. 3 7011.00
Marek Vyšinka 40 253251.16
Mária Šoltésová 37 383081.23
Martin Dlask 3 14081.00
Martin Hanák 31 70941.07
Martin Zahradník 4 14331.00
martin66 2 662-
Martina 2 3941.25
Martina Ulvrová 13 65451.23
marty 3 9531.00
Matěj Konvalinka 4 105-
Matěj Mezera 15 30271.00
Michael Vávra 3 5361.33
Michal Grňo 9 15311.28
Michal Grňo, Jozef Lipták 1 1151.00
Minsck 1 1141.00
N.S. 10 12611.05
nada tesarova 12 68251.50
necada.org 3 11521.00
Ondra Skácel 19 5795-
Ondřej Dušek 2 2041.00
Otto Strnad 1 9641.00
Pavel Ševeček 3 12811.00
Pavel Váňa 3 4591.17
Pepa Melcr 14 35161.11
Pepa Melcr - graf 1 1801.00
Peter Kottman 22 45381.14
Petr B. 27 96461.26
polarizace 1 545-
Polášek, Lavková 2 551-
Přemysl Šťastný 3 109971.00
Robin 1 6071.00
Roučka, Klusoň 2 6401.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 7461.00
rusovlaska 8 29891.50
Samuel Kočiščák 30 88921.27
Simona Žabková 3 3591.33
skup_B 1 7311.00
Sluníčko 8 54161.25
Š.Š. 1 8-
Šimon Šatra 1 771.00
Štěpán Roučka 40 192961.35
Tomas Nosek 28 167531.02
Tomáš Rieb 1 525-
Ulvrova Martina 1 6341.00
V.L. 24 11241.20
voj.ta 2 626-
Vojtěch Hrubý 40 229071.29
vovo 1 487-
vvv 1 375-
Vyšinka, Vaverka 9 43391.06
zabi 3 11001.00
Zuzana Vydrova 6 3313-
Celkem8873588291.20

Pokrytí úloh referáty: 84%