Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
0 / 0122.00
0 / 0120.50
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru21158111.17
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu1045951.38
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky1152771.30
1 / 6Studium reologického chování látek620581.10
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů1241081.23
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody1341681.12
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu1976781.16
1 / 10Měření rychlosti zvuku1663711.13
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku1347821.36
1 / 12Měření viskozity1456811.18
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola1454451.21
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí1661791.15
1 / 16Studium Brownova pohybu1462661.29
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa1447951.17
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině1244061.36
1 / 21Měření tíhového zrychlení1358381.12
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie14351.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin1228781.09
2 / 2Měření odporů1255401.36
2 / 4Měření malých odporů2069391.29
2 / 5Osciloskop1158291.20
2 / 6Účiník1352601.15
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou1147621.27
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou1237811.41
2 / 9Charakteristiky termistoru1751571.34
2 / 10Hallův jev1758201.09
2 / 11Charakteristiky diody1383321.15
2 / 14Relaxační kmity616361.17
2 / 15Charakteristiky triody821561.21
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu18158661.09
2 / 19Měření s torzním magnetometrem1651361.20
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů1033711.15
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu931161.28
3 / 1Měření parametrů zobrazovacích soustav2951.25
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav944241.06
3 / 3Mřížkový spektrometr1133071.40
3 / 4Měření fotometrického diagramu1445421.23
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek1132661.23
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku824251.12
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců1226211.12
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry818851.25
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry38611.00
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem610951.42
3 / 11Měření stočení polarizační roviny1032501.40
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1645481.16
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference931561.36
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru1439191.29
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou1022661.17
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích1138871.30
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie717881.29
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1442511.19
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1543901.00
3 / 21Koherentní optický procesor49091.00
3 / 22Geometrická optika23971.00
3 / 23Studium polarizace světla416291.33
3 / 26Vláknová optika511261.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce58531.30
3 / 28Helium-Neonový laser1227-
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1641911.25
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem530211.00
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory722671.00
4 / 2Studium ionizačních komor927761.12
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1545241.23
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy732731.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa932131.17
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem511911.38
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru1133691.05
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření939111.08
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty1236241.00
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance725171.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)617321.17
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou517521.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu1028011.22
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem826391.33
4 / 15Studium atomových emisních spekter929531.07
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus1135161.12
4 / 17Zeemanův jev410441.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)315921.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky513131.00
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie35581.00
4 / 21Studium rentgenových spekter514211.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností315941.00
5 / 2Tepelné vakuometry28581.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka29441.00
5 / 4D/A a A/D převodníky14191.50
5 / 5Elektronická úloha39041.00
6 / 1Elektronová spektroskopie16521.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu26001.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu12841.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému12931.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)12391.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1282-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1351-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1300-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1264-
Celkem8393077751.20
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 93061.30
Adam Píš 1 551.00
Adéla Vodáková 29 130951.26
Alexandra Kukharchuk 2 6121.25
Anežka Doležalová 23 17241.20
Antonín Baďura 10 17081.05
Antonin Bučánek 3 15251.33
AP 1 1861.00
Daniel Rod 25 31171.20
David Nemec 5 1441.00
Dejan Prokop 14 1921.00
deni 6 2981.75
E. J. 1 821.00
Eliska 5 34781.00
Elizabeth 2 1591.75
Elizabeth Pulnova 6 9101.60
František Zajíc 4 4971.50
Habakuk 7 25121.00
Hanka Šípová 2 12051.25
hardy 1 6131.50
Jakub Michálek 11 59401.00
Jan Brandejs 4 13431.00
Jan Hrabovský 6 11541.17
Jan Kotek 4 22171.25
Jan Polasek 1 4251.00
Jan Polášek 7 32541.00
Jana Hrudíková 22 99641.23
Jana Menšíková 12 12641.17
Jana Švrčková 4 1981.00
Janinka 9 5599-
Ještěrka 20 52981.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 2171.00
Ještěrka - excel 1 1381.00
Jiří Vackář 8 32261.29
Jiří Vojík 8 1308-
K.K. 16 41801.47
Karel Bouda 5 6661.25
Karel Kolář 35 169131.33
Lavková, Polášek 1 199-
Lucia Quittnerova 6 29061.17
M.V. 3 5241.00
Marek Vyšinka 40 239361.16
Mária Šoltésová 37 356101.23
Martin Dlask 3 12371.00
Martin Hanák 31 42191.07
Martin Zahradník 4 12301.00
martin66 2 615-
Martina 2 3171.25
Martina Ulvrová 13 61751.23
marty 3 6931.00
Matěj Mezera 15 19441.00
Michael Vávra 3 3451.33
Michal Grňo 9 9001.28
Michal Grňo, Jozef Lipták 1 511.00
Minsck 1 771.00
N.S. 10 5181.05
nada tesarova 12 64761.50
necada.org 3 10341.00
Ondra Skácel 19 4467-
Ondřej Dušek 2 721.00
Otto Strnad 1 9311.00
Pavel Ševeček 3 11371.00
Pavel Váňa 3 2841.17
Pepa Melcr 14 30771.11
Pepa Melcr - graf 1 1541.00
Peter Kottman 22 17111.14
Petr B. 27 87211.26
polarizace 1 515-
Polášek, Lavková 2 495-
Přemysl Šťastný 3 107951.00
Robin 1 5721.00
Roučka, Klusoň 2 5801.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 7071.00
rusovlaska 8 27811.50
Samuel Kočiščák 30 67601.27
Simona Žabková 3 1871.33
skup_B 1 6871.00
Sluníčko 8 51081.25
Š.Š. 1 2-
Šimon Šatra 1 241.00
Štěpán Roučka 40 179871.35
Tomas Nosek 28 141411.02
Tomáš Rieb 1 489-
Ulvrova Martina 1 6071.00
V.L. 2 141.25
voj.ta 2 582-
Vojtěch Hrubý 40 214881.29
vovo 1 435-
vvv 1 346-
Vyšinka, Vaverka 9 41191.06
zabi 3 10011.00
Zuzana Vydrova 6 3071-
Celkem8393077751.20

Pokrytí úloh referáty: 84%