Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
0 / 0112.00
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru19129621.19
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu934071.43
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky1143191.30
1 / 6Studium reologického chování látek516701.12
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů1132661.20
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody1232051.14
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu1661771.19
1 / 10Měření rychlosti zvuku1449841.15
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku1235701.40
1 / 12Měření viskozity1345891.20
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola1444051.21
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí1450241.18
1 / 16Studium Brownova pohybu1348761.32
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa1336121.18
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině1034741.39
1 / 21Měření tíhového zrychlení1347771.12
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie13921.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin1014311.11
2 / 2Měření odporů1044491.33
2 / 4Měření malých odporů1958571.28
2 / 5Osciloskop1045741.22
2 / 6Účiník1244471.17
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou1039171.30
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou1128861.40
2 / 9Charakteristiky termistoru1539551.36
2 / 10Hallův jev1647891.10
2 / 11Charakteristiky diody1173931.18
2 / 14Relaxační kmity411881.25
2 / 15Charakteristiky triody814961.21
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu1644561.10
2 / 19Měření s torzním magnetometrem1440071.15
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů924891.17
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu824921.31
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav936581.06
3 / 3Mřížkový spektrometr723161.50
3 / 4Měření fotometrického diagramu1235371.27
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek725441.36
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku516551.10
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců1017131.15
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry513631.50
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry1598-
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem46841.50
3 / 11Měření stočení polarizační roviny826091.38
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1035681.10
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference824801.25
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru1030551.25
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou917391.19
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích830571.36
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie514011.10
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1435041.19
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1234741.00
3 / 21Koherentní optický procesor37231.00
3 / 22Geometrická optika23321.00
3 / 23Studium polarizace světla412291.33
3 / 26Vláknová optika37481.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce33771.17
3 / 28Helium-Neonový laser1102-
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1129901.27
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem426171.00
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory718961.00
4 / 2Studium ionizačních komor723211.17
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1238071.28
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy629061.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa927301.17
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem39291.75
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru929091.06
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření833181.00
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty930521.00
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance521591.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)514971.20
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou516171.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu823131.29
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem622431.38
4 / 15Studium atomových emisních spekter724831.10
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus930211.14
4 / 17Zeemanův jev49371.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)313561.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky310461.00
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie24271.00
4 / 21Studium rentgenových spekter411371.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností314711.00
5 / 2Tepelné vakuometry27971.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka28841.00
5 / 4D/A a A/D převodníky13881.50
5 / 5Elektronická úloha38091.00
6 / 1Elektronová spektroskopie15841.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu25461.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu12611.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému12691.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)12151.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1249-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1317-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1270-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1237-
Celkem7112380101.21
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 78281.30
Adéla Vodáková 29 110581.26
Alexandra Kukharchuk 2 4801.25
Anežka Doležalová 4 1891.25
Antonín Baďura 10 3271.05
Antonin Bučánek 3 13521.33
AP 1 861.00
Daniel Rod 15 6151.17
Eliska 5 31561.00
Elizabeth 2 881.75
Elizabeth Pulnova 6 5411.60
František Zajíc 4 1331.50
Habakuk 7 16811.00
Hanka Šípová 2 11131.25
hardy 1 4481.50
Jakub Michálek 11 48121.00
Jan Brandejs 4 9081.00
Jan Hrabovský 6 3151.17
Jan Kotek 4 17231.25
Jan Polasek 1 2991.00
Jan Polášek 7 26991.00
Jana Hrudíková 22 90741.23
Jana Menšíková 12 2861.17
Janinka 9 4732-
Ještěrka 20 37741.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 1461.00
Ještěrka - excel 1 1071.00
Jiří Vackář 8 26901.29
Jiří Vojík 8 996-
K.K. 16 24791.47
Karel Bouda 5 1291.25
Karel Kolář 35 132111.33
Lavková, Polášek 1 167-
Lucia Quittnerova 6 26391.17
M.V. 3 1371.00
Marek Vyšinka 40 219551.16
Mária Šoltésová 37 321381.23
Martin Dlask 3 10421.00
Martin Hanák 16 10401.06
Martin Zahradník 4 9481.00
martin66 2 554-
Martina 2 2301.25
Martina Ulvrová 13 57231.23
marty 3 5091.00
Matěj Mezera 6 3771.00
Michael Vávra 2 1021.50
Michal Grňo 3 1261.17
Minsck 1 211.00
nada tesarova 12 59251.50
necada.org 3 9171.00
Ondra Skácel 19 2770-
Otto Strnad 1 8881.00
Pavel Ševeček 3 8221.00
Pavel Váňa 1 261.00
Pepa Melcr 14 25621.11
Pepa Melcr - graf 1 1231.00
Peter Kottman 7 2391.21
Petr B. 27 77411.26
polarizace 1 485-
Polášek, Lavková 2 419-
Přemysl Šťastný 3 1641.00
Robin 1 5291.00
Roučka, Klusoň 2 5311.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 6381.00
rusovlaska 8 25311.50
Samuel Kočiščák 30 35911.27
skup_B 1 6431.00
Sluníčko 8 47111.25
Štěpán Roučka 40 164301.35
Tomas Nosek 28 107651.02
Tomáš Rieb 1 448-
Ulvrova Martina 1 5641.00
voj.ta 2 519-
Vojtěch Hrubý 40 196441.29
vovo 1 341-
vvv 1 317-
Vyšinka, Vaverka 9 38261.06
zabi 3 9061.00
Zuzana Vydrova 6 2812-
Celkem7112380101.21

Pokrytí úloh referáty: 82%