Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru15100401.23
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu726261.50
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky930491.25
1 / 6Studium reologického chování látek413741.00
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů823751.25
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody823581.21
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu1348881.18
1 / 10Měření rychlosti zvuku1338821.08
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku725821.42
1 / 12Měření viskozity936791.25
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola930851.25
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí1039051.21
1 / 16Studium Brownova pohybu1136471.35
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa925811.25
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině727431.42
1 / 21Měření tíhového zrychlení936791.12
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie13381.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin35281.33
2 / 2Měření odporů733751.50
2 / 4Měření malých odporů1345651.29
2 / 5Osciloskop933921.19
2 / 6Účiník1134991.14
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou830461.31
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou720661.33
2 / 9Charakteristiky termistoru1227761.41
2 / 10Hallův jev1037081.06
2 / 11Charakteristiky diody764721.21
2 / 14Relaxační kmity48051.25
2 / 15Charakteristiky triody59041.38
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu1231081.14
2 / 19Měření s torzním magnetometrem1228491.18
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů617191.25
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu717731.36
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav828821.00
3 / 3Mřížkový spektrometr618451.50
3 / 4Měření fotometrického diagramu1026051.28
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek718601.36
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku412561.12
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců79591.14
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry59941.50
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry1496-
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem24221.50
3 / 11Měření stočení polarizační roviny820071.38
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1027841.10
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference818221.25
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru822871.31
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou710841.21
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích722531.33
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie510271.10
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1226841.18
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1226581.00
3 / 21Koherentní optický procesor35621.00
3 / 22Geometrická optika22291.00
3 / 23Studium polarizace světla49241.33
3 / 26Vláknová optika34191.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce11571.00
3 / 28Helium-Neonový laser121-
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1021471.25
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem421011.00
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory613131.00
4 / 2Studium ionizačních komor717021.17
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1126531.19
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy622821.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa819701.10
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem35721.75
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru921761.06
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření823241.00
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty821931.00
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance516771.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)511441.20
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou513551.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu816351.29
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem616921.38
4 / 15Studium atomových emisních spekter619051.12
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus923121.14
4 / 17Zeemanův jev47321.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)310331.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky2728-
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie12771.00
4 / 21Studium rentgenových spekter38481.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností312481.00
5 / 2Tepelné vakuometry26561.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka27831.00
5 / 4D/A a A/D převodníky13111.50
5 / 5Elektronická úloha36621.00
6 / 1Elektronová spektroskopie15241.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu24421.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu12101.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému12221.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)11661.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1198-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1266-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1217-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1184-
Celkem5811785131.21
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 54641.30
Adéla Vodáková 29 81311.26
Alexandra Kukharchuk 2 2531.25
Antonin Bučánek 3 11201.33
Eliska 5 26241.00
Elizabeth 1 11.50
Elizabeth Pulnova 6 471.60
Habakuk 7 5841.00
Hanka Šípová 2 9631.25
hardy 1 3131.50
Jakub Michálek 11 35281.00
Jan Brandejs 4 5651.00
Jan Kotek 4 11801.25
Jan Polasek 1 1421.00
Jan Polášek 7 20341.00
Jana Hrudíková 22 76201.23
Janinka 9 3906-
Ještěrka 20 19221.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 531.00
Ještěrka - excel 1 491.00
Jiří Vackář 8 20701.29
Jiří Vojík 8 369-
K.K. 16 5511.47
Karel Kolář 35 87171.33
Lavková, Polášek 1 117-
Lucia Quittnerova 6 21551.17
Marek Vyšinka 40 189911.16
Mária Šoltésová 37 282821.23
Martin Dlask 3 7371.00
Martin Zahradník 4 5891.00
martin66 2 450-
Martina 2 711.25
Martina Ulvrová 13 49381.23
marty 3 2201.00
nada tesarova 12 50521.50
necada.org 3 6981.00
Ondra Skácel 19 590-
Otto Strnad 1 8181.00
Pavel Ševeček 3 5301.00
Pepa Melcr 14 16931.11
Pepa Melcr - graf 1 711.00
Petr B. 27 57311.26
polarizace 1 423-
Polášek, Lavková 2 261-
Robin 1 4511.00
Roučka, Klusoň 2 4271.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 5381.00
rusovlaska 8 20551.50
skup_B 1 5521.00
Sluníčko 8 41091.25
Štěpán Roučka 40 139271.35
Tomas Nosek 28 68241.02
Tomáš Rieb 1 377-
Ulvrova Martina 1 5011.00
voj.ta 2 415-
Vojtěch Hrubý 40 168151.29
vovo 1 198-
vvv 1 265-
Vyšinka, Vaverka 9 33291.06
zabi 3 7181.00
Zuzana Vydrova 6 2389-
Celkem5811785131.21

Pokrytí úloh referáty: 81%