Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
0 / 0132.00
0 / 0180.50
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru22182771.16
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu1153151.33
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky1259131.27
1 / 6Studium reologického chování látek722881.10
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů1346271.23
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody1346731.12
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu2187671.18
1 / 10Měření rychlosti zvuku1773031.12
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku1653181.31
1 / 12Měření viskozity1463251.18
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola1660471.23
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí1769501.14
1 / 16Studium Brownova pohybu1570331.29
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa1552901.17
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině1249301.36
1 / 21Měření tíhového zrychlení1466411.12
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie14671.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin1443621.12
2 / 2Měření odporů1368801.38
2 / 4Měření malých odporů2078001.29
2 / 5Osciloskop1164461.20
2 / 6Účiník1360941.15
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou1253821.25
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou1242741.41
2 / 9Charakteristiky termistoru1762491.34
2 / 10Hallův jev1965581.08
2 / 11Charakteristiky diody1489651.14
2 / 14Relaxační kmity618781.17
2 / 15Charakteristiky triody824501.21
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu19167361.08
2 / 19Měření s torzním magnetometrem1760741.20
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů1139161.14
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu937321.28
3 / 1Měření parametrů zobrazovacích soustav21921.25
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav1047701.10
3 / 3Mřížkový spektrometr1240361.41
3 / 4Měření fotometrického diagramu1451631.23
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek1237291.25
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku830951.12
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců1331851.15
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry822101.25
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry513721.12
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem613161.42
3 / 11Měření stočení polarizační roviny1036251.40
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1650891.16
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference934691.36
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru1443141.29
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou1027441.17
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích1143551.30
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie820801.31
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1447021.19
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1548791.00
3 / 21Koherentní optický procesor410061.00
3 / 22Geometrická optika24451.00
3 / 23Studium polarizace světla420641.33
3 / 26Vláknová optika513891.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce510891.30
3 / 28Helium-Neonový laser1271-
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1651611.25
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem834401.00
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory727181.00
4 / 2Studium ionizačních komor934631.12
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1655871.21
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy740371.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa1039931.14
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem516111.38
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru1237641.05
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření948031.08
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty1243231.00
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance729811.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)618511.17
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou518561.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu1135951.25
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem828301.33
4 / 15Studium atomových emisních spekter1031681.06
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus1138001.12
4 / 17Zeemanův jev411481.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)316971.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky618191.00
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie37011.00
4 / 21Studium rentgenových spekter518571.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností317031.00
5 / 2Tepelné vakuometry28871.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka29741.00
5 / 4D/A a A/D převodníky14341.50
5 / 5Elektronická úloha39501.00
6 / 1Elektronová spektroskopie16881.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu26471.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu13141.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému13091.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)12541.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1299-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1371-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1318-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1281-
Celkem8823531921.20
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 104251.30
Adam Píš 1 1521.00
Adéla Vodáková 29 144231.26
Alexandra Kukharchuk 2 6901.25
Anežka Doležalová 31 38031.20
Antonín Baďura 10 23301.05
Antonin Bučánek 3 16051.33
AP 1 2701.00
Daniel Rod 25 52431.20
David Nemec 5 5341.00
Dejan Prokop 14 8801.00
deni 6 5311.75
E. J. 1 1301.00
Eliska 5 38241.00
Elizabeth 2 1941.75
Elizabeth Pulnova 6 11091.60
František Zajíc 4 6721.50
Habakuk 7 29801.00
Hanka Šípová 2 12721.25
hardy 1 6961.50
Hodnocení praktik 2019 2 126-
Ivan Hudák 1 741.00
Jakub Michálek 11 65401.00
Jakub Überlauer 3 251.17
Jan Brandejs 4 15241.00
Jan Hrabovský 6 16441.17
Jan Kotek 4 25931.25
Jan Polasek 1 4821.00
Jan Polášek 7 35511.00
Jan Šabata 1 521.50
Jana Hrudíková 22 105651.23
Jana Menšíková 12 17901.17
Jana Švrčková 4 4671.00
Janinka 9 5986-
Ještěrka 20 61981.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 2481.00
Ještěrka - excel 1 1611.00
Jiří Vackář 8 35621.29
Jiří Vojík 8 1506-
Jiří Zelenka 2 131.25
K.K. 16 56021.47
Karel Bouda 5 9621.25
Karel Kolář 35 193211.33
Lavková, Polášek 1 213-
Lucia Quittnerova 6 30511.17
M.V. 3 6731.00
Marek Vyšinka 40 251791.16
Mária Šoltésová 37 379911.23
Martin Dlask 3 13991.00
Martin Hanák 31 68411.07
Martin Zahradník 4 14101.00
martin66 2 652-
Martina 2 3891.25
Martina Ulvrová 13 65001.23
marty 3 9211.00
Matěj Konvalinka 4 87-
Matěj Mezera 15 29221.00
Michael Vávra 3 5161.33
Michal Grňo 9 14291.28
Michal Grňo, Jozef Lipták 1 1051.00
Minsck 1 1111.00
N.S. 10 11631.05
nada tesarova 12 67841.50
necada.org 3 11431.00
Ondra Skácel 19 5684-
Ondřej Dušek 2 1861.00
Otto Strnad 1 9621.00
Pavel Ševeček 3 12601.00
Pavel Váňa 3 4401.17
Pepa Melcr 14 34751.11
Pepa Melcr - graf 1 1771.00
Peter Kottman 22 43491.14
Petr B. 27 95541.26
polarizace 1 541-
Polášek, Lavková 2 544-
Přemysl Šťastný 3 109741.00
Robin 1 6051.00
Roučka, Klusoň 2 6331.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 7381.00
rusovlaska 8 29631.50
Samuel Kočiščák 30 86211.27
Simona Žabková 3 3411.33
skup_B 1 7261.00
Sluníčko 8 53831.25
Š.Š. 1 8-
Šimon Šatra 1 741.00
Štěpán Roučka 40 191501.35
Tomas Nosek 28 165331.02
Tomáš Rieb 1 523-
Ulvrova Martina 1 6311.00
V.L. 24 9561.20
voj.ta 2 617-
Vojtěch Hrubý 40 227681.29
vovo 1 484-
vvv 1 371-
Vyšinka, Vaverka 9 43061.06
zabi 3 10901.00
Zuzana Vydrova 6 3291-
Celkem8823531921.20

Pokrytí úloh referáty: 84%