Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
0 / 0102.00
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru16103201.21
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu726581.50
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky1031571.28
1 / 6Studium reologického chování látek413821.00
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů924051.22
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody823771.21
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu1349331.18
1 / 10Měření rychlosti zvuku1339351.08
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku826071.43
1 / 12Měření viskozity1037061.21
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola1031191.28
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí1139361.19
1 / 16Studium Brownova pohybu1136921.35
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa926081.25
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině727781.42
1 / 21Měření tíhového zrychlení937791.12
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie13411.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin45401.25
2 / 2Měření odporů934561.38
2 / 4Měření malých odporů1446431.27
2 / 5Osciloskop1034901.22
2 / 6Účiník1136031.14
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou831151.31
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou721451.33
2 / 9Charakteristiky termistoru1329001.42
2 / 10Hallův jev1037951.06
2 / 11Charakteristiky diody766261.21
2 / 14Relaxační kmity48471.25
2 / 15Charakteristiky triody69551.30
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu1232081.14
2 / 19Měření s torzním magnetometrem1229231.18
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů617971.25
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu718381.36
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav929191.06
3 / 3Mřížkový spektrometr618631.50
3 / 4Měření fotometrického diagramu1126311.30
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek718791.36
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku412811.12
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců810071.19
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry510171.50
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry1506-
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem34361.50
3 / 11Měření stočení polarizační roviny820291.38
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1028271.10
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference818521.25
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru923081.28
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou711121.21
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích823431.36
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie510371.10
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1327351.21
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1227001.00
3 / 21Koherentní optický procesor35681.00
3 / 22Geometrická optika22341.00
3 / 23Studium polarizace světla49561.33
3 / 26Vláknová optika34781.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce21661.25
3 / 28Helium-Neonový laser123-
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1121741.27
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem421641.00
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory713571.00
4 / 2Studium ionizačních komor717721.17
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1227971.28
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy623301.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa920481.17
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem36041.75
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru922351.06
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření824351.00
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty923251.00
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance517161.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)511651.20
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou513781.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu816841.29
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem617181.38
4 / 15Studium atomových emisních spekter719451.10
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus923641.14
4 / 17Zeemanův jev47471.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)310571.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky37491.00
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie22871.00
4 / 21Studium rentgenových spekter38701.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností312881.00
5 / 2Tepelné vakuometry26661.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka27911.00
5 / 4D/A a A/D převodníky13131.50
5 / 5Elektronická úloha36701.00
6 / 1Elektronová spektroskopie15281.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu24461.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu12131.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému12251.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)11691.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1200-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1270-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1222-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1188-
Celkem6121826311.22
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 56451.30
Adéla Vodáková 29 84001.26
Alexandra Kukharchuk 2 2851.25
Antonin Bučánek 3 11441.33
Eliska 5 26741.00
Elizabeth 2 81.75
Elizabeth Pulnova 6 861.60
Habakuk 7 7081.00
Hanka Šípová 2 9761.25
hardy 1 3161.50
Jakub Michálek 11 36131.00
Jan Brandejs 4 5831.00
Jan Kotek 4 12361.25
Jan Polasek 1 1551.00
Jan Polášek 7 20671.00
Jana Hrudíková 22 77381.23
Janinka 9 3937-
Ještěrka 20 20631.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 631.00
Ještěrka - excel 1 511.00
Jiří Vackář 8 21081.29
Jiří Vojík 8 411-
K.K. 16 6761.47
Karel Kolář 35 91351.33
Lavková, Polášek 1 120-
Lucia Quittnerova 6 22591.17
Marek Vyšinka 40 191811.16
Mária Šoltésová 37 285681.23
Martin Dlask 3 7621.00
Martin Zahradník 4 6211.00
martin66 2 458-
Martina 2 791.25
Martina Ulvrová 13 49881.23
marty 3 2331.00
nada tesarova 12 51121.50
necada.org 3 7221.00
Ondra Skácel 19 850-
Otto Strnad 1 8251.00
Pavel Ševeček 3 5371.00
Pepa Melcr 14 17481.11
Pepa Melcr - graf 1 731.00
Petr B. 27 58271.26
polarizace 1 425-
Polášek, Lavková 2 273-
Robin 1 4551.00
Roučka, Klusoň 2 4321.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 5451.00
rusovlaska 8 20961.50
Samuel Kočiščák 30 741.27
skup_B 1 5791.00
Sluníčko 8 41361.25
Štěpán Roučka 40 141071.35
Tomas Nosek 28 71771.02
Tomáš Rieb 1 383-
Ulvrova Martina 1 5041.00
voj.ta 2 422-
Vojtěch Hrubý 40 169881.29
vovo 1 210-
vvv 1 267-
Vyšinka, Vaverka 9 33601.06
zabi 3 7351.00
Zuzana Vydrova 6 2422-
Celkem6121826311.22

Pokrytí úloh referáty: 82%