Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
0 / 0122.00
0 / 0120.50
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru20153631.18
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu942411.43
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky1151461.30
1 / 6Studium reologického chování látek520051.12
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů1240261.23
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody1240141.14
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu1770971.18
1 / 10Měření rychlosti zvuku1559971.14
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku1245811.40
1 / 12Měření viskozity1454911.18
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola1452131.21
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí1659821.15
1 / 16Studium Brownova pohybu1359371.32
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa1345991.18
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině1142581.40
1 / 21Měření tíhového zrychlení1356391.12
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie14271.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin1024211.11
2 / 2Měření odporů1254791.36
2 / 4Měření malých odporů2068651.29
2 / 5Osciloskop1057831.22
2 / 6Účiník1352001.15
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou1147251.27
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou1237311.41
2 / 9Charakteristiky termistoru1750871.34
2 / 10Hallův jev1657361.10
2 / 11Charakteristiky diody1282411.17
2 / 14Relaxační kmity616151.17
2 / 15Charakteristiky triody820911.21
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu1756431.09
2 / 19Měření s torzním magnetometrem1550691.21
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů1033231.15
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu830761.31
3 / 1Měření parametrů zobrazovacích soustav2641.25
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav942701.06
3 / 3Mřížkový spektrometr1129251.40
3 / 4Měření fotometrického diagramu1442191.23
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek1130551.23
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku721511.14
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců1223631.12
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry817141.25
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry27381.00
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem69461.42
3 / 11Měření stočení polarizační roviny1031011.40
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1643211.16
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference930031.36
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru1436801.29
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou1021681.17
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích1037171.33
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie716921.29
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1441011.19
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1542171.00
3 / 21Koherentní optický procesor48621.00
3 / 22Geometrická optika23901.00
3 / 23Studium polarizace světla415411.33
3 / 26Vláknová optika510691.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce57191.30
3 / 28Helium-Neonový laser1205-
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1638291.25
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem529991.00
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory722441.00
4 / 2Studium ionizačních komor827431.14
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1344721.25
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy632451.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa931831.17
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem411761.50
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru1133321.05
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření938851.08
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty1135431.00
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance724941.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)617121.17
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou517421.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu927721.25
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem826121.33
4 / 15Studium atomových emisních spekter829311.08
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus1034931.12
4 / 17Zeemanův jev410351.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)315861.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky412921.00
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie25511.00
4 / 21Studium rentgenových spekter414011.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností315771.00
5 / 2Tepelné vakuometry28521.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka29381.00
5 / 4D/A a A/D převodníky14151.50
5 / 5Elektronická úloha38971.00
6 / 1Elektronová spektroskopie16461.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu25921.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu12821.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému12901.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)12371.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1278-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1348-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1295-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1261-
Celkem8052875161.20
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 91111.30
Adam Píš 1 411.00
Adéla Vodáková 29 128531.26
Alexandra Kukharchuk 2 6061.25
Anežka Doležalová 18 12061.22
Antonín Baďura 10 15311.05
Antonin Bučánek 3 15141.33
AP 1 1551.00
Daniel Rod 25 25131.20
deni 6 2011.75
E. J. 1 651.00
Eliska 5 34581.00
Elizabeth 2 1561.75
Elizabeth Pulnova 6 8711.60
František Zajíc 4 4431.50
Habakuk 7 24801.00
Hanka Šípová 2 11961.25
hardy 1 5651.50
Jakub Michálek 11 57741.00
Jan Brandejs 4 12521.00
Jan Hrabovský 6 9961.17
Jan Kotek 4 21431.25
Jan Polasek 1 4231.00
Jan Polášek 7 31401.00
Jana Hrudíková 22 98691.23
Jana Menšíková 12 10901.17
Jana Švrčková 4 1101.00
Janinka 9 5415-
Ještěrka 20 50871.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 2131.00
Ještěrka - excel 1 1331.00
Jiří Vackář 8 31511.29
Jiří Vojík 8 1285-
K.K. 16 38931.47
Karel Bouda 5 5411.25
Karel Kolář 35 164351.33
Lavková, Polášek 1 197-
Lucia Quittnerova 6 28581.17
M.V. 3 4411.00
Marek Vyšinka 40 236831.16
Mária Šoltésová 37 349501.23
Martin Dlask 3 12291.00
Martin Hanák 31 35921.07
Martin Zahradník 4 11801.00
martin66 2 609-
Martina 2 2991.25
Martina Ulvrová 13 61161.23
marty 3 6541.00
Matěj Mezera 15 16501.00
Michael Vávra 3 3081.33
Michal Grňo 9 5771.28
Michal Grňo, Jozef Lipták 1 301.00
Minsck 1 701.00
N.S. 10 3261.05
nada tesarova 12 64021.50
necada.org 3 10171.00
Ondra Skácel 19 4298-
Ondřej Dušek 2 601.00
Otto Strnad 1 9271.00
Pavel Ševeček 3 10981.00
Pavel Váňa 3 2481.17
Pepa Melcr 14 30111.11
Pepa Melcr - graf 1 1511.00
Peter Kottman 12 14951.25
Petr B. 27 85881.26
polarizace 1 510-
Polášek, Lavková 2 486-
Přemysl Šťastný 3 6141.00
Robin 1 5621.00
Roučka, Klusoň 2 5751.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 7001.00
rusovlaska 8 27481.50
Samuel Kočiščák 30 63211.27
Simona Žabková 3 1531.33
skup_B 1 6811.00
Sluníčko 8 50301.25
Š.Š. 1 2-
Šimon Šatra 1 201.00
Štěpán Roučka 40 177421.35
Tomas Nosek 28 135921.02
Tomáš Rieb 1 485-
Ulvrova Martina 1 6031.00
V.L. 2 51.25
voj.ta 2 573-
Vojtěch Hrubý 40 212531.29
vovo 1 431-
vvv 1 341-
Vyšinka, Vaverka 9 40871.06
zabi 3 9871.00
Zuzana Vydrova 6 3036-
Celkem8052875161.21

Pokrytí úloh referáty: 84%