Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
0 / 0112.00
0 / 0100.50
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru19144591.19
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu941081.43
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky1148811.30
1 / 6Studium reologického chování látek519221.12
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů1238091.23
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody1238011.14
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu1668181.19
1 / 10Měření rychlosti zvuku1556901.14
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku1242871.40
1 / 12Měření viskozity1353361.20
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola1450141.21
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí1557261.17
1 / 16Studium Brownova pohybu1356581.32
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa1343791.18
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině1140991.40
1 / 21Měření tíhového zrychlení1353601.12
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie14111.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin1021791.11
2 / 2Měření odporů1146061.40
2 / 4Měření malých odporů1961211.28
2 / 5Osciloskop1049131.22
2 / 6Účiník1346311.15
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou1140601.27
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou1230461.41
2 / 9Charakteristiky termistoru1642121.37
2 / 10Hallův jev1650181.10
2 / 11Charakteristiky diody1275631.17
2 / 14Relaxační kmity612551.17
2 / 15Charakteristiky triody816041.21
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu1646701.10
2 / 19Měření s torzním magnetometrem1542561.21
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů926241.17
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu826201.31
3 / 1Měření parametrů zobrazovacích soustav1131.50
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav940871.06
3 / 3Mřížkový spektrometr925921.50
3 / 4Měření fotometrického diagramu1440121.23
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek1028831.25
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku620391.08
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců1121891.14
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry715881.30
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry1682-
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem68421.42
3 / 11Měření stočení polarizační roviny929511.33
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1441081.14
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference928361.36
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru1434711.29
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou920301.19
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích935441.31
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie615961.25
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1439111.19
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1539221.00
3 / 21Koherentní optický procesor48111.00
3 / 22Geometrická optika23661.00
3 / 23Studium polarizace světla414721.33
3 / 26Vláknová optika510051.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce46151.25
3 / 28Helium-Neonový laser1183-
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1635501.25
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem427501.00
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory719931.00
4 / 2Studium ionizačních komor724111.17
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1239591.28
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy629871.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa928861.17
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem39751.75
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru930271.06
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření834321.00
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty931801.00
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance522871.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)515601.20
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou516781.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu824351.29
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem623361.38
4 / 15Studium atomových emisních spekter725771.10
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus931441.14
4 / 17Zeemanův jev49871.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)313971.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky310891.00
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie24541.00
4 / 21Studium rentgenových spekter412041.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností315151.00
5 / 2Tepelné vakuometry28231.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka29101.00
5 / 4D/A a A/D převodníky14001.50
5 / 5Elektronická úloha38461.00
6 / 1Elektronová spektroskopie16011.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu25731.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu12731.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému12811.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)12281.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1263-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1330-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1283-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1249-
Celkem7632627581.21
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 83301.30
Adéla Vodáková 29 119071.26
Alexandra Kukharchuk 2 5081.25
Anežka Doležalová 11 4391.27
Antonín Baďura 10 10881.05
Antonin Bučánek 3 14461.33
AP 1 1371.00
Daniel Rod 22 14701.20
deni 6 1111.75
E. J. 1 491.00
Eliska 5 32281.00
Elizabeth 2 1011.75
Elizabeth Pulnova 6 6911.60
František Zajíc 4 3891.50
Habakuk 7 17811.00
Hanka Šípová 2 11401.25
hardy 1 4951.50
Jakub Michálek 11 53161.00
Jan Brandejs 4 11661.00
Jan Hrabovský 6 7181.17
Jan Kotek 4 19921.25
Jan Polasek 1 3141.00
Jan Polášek 7 30301.00
Jana Hrudíková 22 94271.23
Jana Menšíková 12 7941.17
Janinka 9 5103-
Ještěrka 20 44311.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 1621.00
Ještěrka - excel 1 1221.00
Jiří Vackář 8 30191.29
Jiří Vojík 8 1095-
K.K. 16 33681.47
Karel Bouda 5 4531.25
Karel Kolář 35 148841.33
Lavková, Polášek 1 179-
Lucia Quittnerova 6 27591.17
M.V. 3 3901.00
Marek Vyšinka 40 228101.16
Mária Šoltésová 37 335631.23
Martin Dlask 3 10831.00
Martin Hanák 25 18841.06
Martin Zahradník 4 11051.00
martin66 2 579-
Martina 2 2671.25
Martina Ulvrová 13 59011.23
marty 3 6061.00
Matěj Mezera 11 10471.00
Michael Vávra 3 1841.33
Michal Grňo 3 4311.17
Minsck 1 561.00
N.S. 6 1411.00
nada tesarova 12 62011.50
necada.org 3 9641.00
Ondra Skácel 19 3587-
Otto Strnad 1 9021.00
Pavel Ševeček 3 10411.00
Pavel Váňa 2 721.25
Pepa Melcr 14 27921.11
Pepa Melcr - graf 1 1401.00
Peter Kottman 12 9551.25
Petr B. 27 81881.26
polarizace 1 498-
Polášek, Lavková 2 448-
Přemysl Šťastný 3 2771.00
Robin 1 5481.00
Roučka, Klusoň 2 5561.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 6641.00
rusovlaska 8 26281.50
Samuel Kočiščák 30 49881.27
Simona Žabková 3 1031.33
skup_B 1 6591.00
Sluníčko 8 49261.25
Š.Š. 1 0-
Štěpán Roučka 40 171171.35
Tomas Nosek 28 122081.02
Tomáš Rieb 1 460-
Ulvrova Martina 1 5881.00
voj.ta 2 546-
Vojtěch Hrubý 40 205111.29
vovo 1 356-
vvv 1 329-
Vyšinka, Vaverka 9 39441.06
zabi 3 9431.00
Zuzana Vydrova 6 2930-
Celkem7632627581.21

Pokrytí úloh referáty: 84%