Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
0 / 0102.00
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru18116631.20
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu831721.42
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky1038361.28
1 / 6Studium reologického chování látek515381.12
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů1129331.20
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody1028981.17
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu1557471.17
1 / 10Měření rychlosti zvuku1445921.15
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku1032361.44
1 / 12Měření viskozity1142671.19
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola1337531.23
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí1246521.22
1 / 16Studium Brownova pohybu1245501.35
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa1232121.20
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině931791.44
1 / 21Měření tíhového zrychlení1244211.14
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie13671.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin811591.14
2 / 2Měření odporů937471.38
2 / 4Měření malých odporů1450551.27
2 / 5Osciloskop1037671.22
2 / 6Účiník1139031.14
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou833361.31
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou723341.33
2 / 9Charakteristiky termistoru1332531.42
2 / 10Hallův jev1040671.06
2 / 11Charakteristiky diody768151.21
2 / 14Relaxační kmity49591.25
2 / 15Charakteristiky triody611231.30
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu1235511.14
2 / 19Měření s torzním magnetometrem1232491.18
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů619601.25
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu720281.36
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav934321.06
3 / 3Mřížkový spektrometr721471.50
3 / 4Měření fotometrického diagramu1232671.27
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek723541.36
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku515341.10
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců1014541.15
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry512431.50
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry1573-
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem45941.50
3 / 11Měření stočení polarizační roviny824061.38
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1033171.10
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference822441.25
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru1027961.25
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou913911.19
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích828571.36
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie512821.10
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1431801.19
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1231921.00
3 / 21Koherentní optický procesor36511.00
3 / 22Geometrická optika22811.00
3 / 23Studium polarizace světla411331.33
3 / 26Vláknová optika36741.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce33071.17
3 / 28Helium-Neonový laser171-
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1127281.27
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem422921.00
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory715191.00
4 / 2Studium ionizačních komor719361.17
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1231031.28
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy624701.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa922671.17
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem36751.75
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru924671.06
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření826821.00
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty925521.00
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance518371.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)512821.20
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou514931.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu818911.29
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem618591.38
4 / 15Studium atomových emisních spekter721051.10
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus926041.14
4 / 17Zeemanův jev48311.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)311241.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky38191.00
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie23291.00
4 / 21Studium rentgenových spekter39351.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností313941.00
5 / 2Tepelné vakuometry27091.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka28341.00
5 / 4D/A a A/D převodníky13341.50
5 / 5Elektronická úloha37371.00
6 / 1Elektronová spektroskopie15581.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu24941.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu12351.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému12461.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)11901.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1223-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1292-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1245-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1210-
Celkem6542092031.22
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 65821.30
Adéla Vodáková 29 96271.26
Alexandra Kukharchuk 2 3401.25
Antonin Bučánek 3 12191.33
AP 1 631.00
Daniel Rod 2 1601.00
Eliska 5 27981.00
Elizabeth 2 331.75
Elizabeth Pulnova 6 2621.60
František Zajíc 4 301.50
Habakuk 7 9051.00
Hanka Šípová 2 10301.25
hardy 1 4011.50
Jakub Michálek 11 42561.00
Jan Brandejs 4 8061.00
Jan Hrabovský 3 841.00
Jan Kotek 4 15321.25
Jan Polasek 1 1781.00
Jan Polášek 7 25241.00
Jana Hrudíková 22 83411.23
Jana Menšíková 5 771.10
Janinka 9 4495-
Ještěrka 20 29261.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 891.00
Ještěrka - excel 1 861.00
Jiří Vackář 8 24451.29
Jiří Vojík 8 635-
K.K. 16 16601.47
Karel Bouda 5 171.25
Karel Kolář 35 110851.33
Lavková, Polášek 1 142-
Lucia Quittnerova 6 24771.17
M.V. 3 681.00
Marek Vyšinka 40 206061.16
Mária Šoltésová 37 304841.23
Martin Dlask 3 8411.00
Martin Hanák 8 426-
Martin Zahradník 4 8061.00
martin66 2 502-
Martina 2 1761.25
Martina Ulvrová 13 53721.23
marty 3 4331.00
Matěj Mezera 3 1851.00
Michal Grňo 1 331.00
nada tesarova 12 55301.50
necada.org 3 8391.00
Ondra Skácel 19 1675-
Otto Strnad 1 8521.00
Pavel Ševeček 3 7421.00
Pepa Melcr 14 21701.11
Pepa Melcr - graf 1 981.00
Peter Kottman 7 231.21
Petr B. 27 66811.26
polarizace 1 459-
Polášek, Lavková 2 330-
Robin 1 5051.00
Roučka, Klusoň 2 4791.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 5891.00
rusovlaska 8 23001.50
Samuel Kočiščák 30 20041.27
skup_B 1 6161.00
Sluníčko 8 44991.25
Štěpán Roučka 40 153721.35
Tomas Nosek 28 89291.02
Tomáš Rieb 1 413-
Ulvrova Martina 1 5391.00
voj.ta 2 468-
Vojtěch Hrubý 40 183241.29
vovo 1 235-
vvv 1 293-
Vyšinka, Vaverka 9 35751.06
zabi 3 8081.00
Zuzana Vydrova 6 2619-
Celkem6542092031.22

Pokrytí úloh referáty: 82%