Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
0 / 0122.00
0 / 0120.50
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru21164791.17
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu1147991.33
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky1154691.30
1 / 6Studium reologického chování látek620991.10
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů1241841.23
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody1342411.12
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu1980031.16
1 / 10Měření rychlosti zvuku1665651.13
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku1348641.36
1 / 12Měření viskozity1458321.18
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola1455151.21
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí1663181.15
1 / 16Studium Brownova pohybu1463431.29
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa1448651.17
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině1244741.36
1 / 21Měření tíhového zrychlení1360781.12
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie14391.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin1235641.09
2 / 2Měření odporů1260251.36
2 / 4Měření malých odporů2070421.29
2 / 5Osciloskop1160341.20
2 / 6Účiník1353181.15
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou1148141.27
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou1238371.41
2 / 9Charakteristiky termistoru1752271.34
2 / 10Hallův jev1758911.09
2 / 11Charakteristiky diody1383891.15
2 / 14Relaxační kmity616611.17
2 / 15Charakteristiky triody821891.21
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu18159651.09
2 / 19Měření s torzním magnetometrem1652021.20
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů1034151.15
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu931571.28
3 / 1Měření parametrů zobrazovacích soustav21181.25
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav944661.06
3 / 3Mřížkový spektrometr1134581.40
3 / 4Měření fotometrického diagramu1446721.23
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek1134091.23
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku825971.12
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců1227871.12
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry819311.25
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry39721.00
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem611291.42
3 / 11Měření stočení polarizační roviny1033041.40
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1646201.16
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference932031.36
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru1439801.29
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou1023371.17
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích1139491.30
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie718371.29
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1443151.19
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1544671.00
3 / 21Koherentní optický procesor49271.00
3 / 22Geometrická optika24051.00
3 / 23Studium polarizace světla417251.33
3 / 26Vláknová optika511541.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce58921.30
3 / 28Helium-Neonový laser1232-
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1644251.25
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem530561.00
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory723001.00
4 / 2Studium ionizačních komor928151.12
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1545841.23
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy733011.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa932501.17
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem512101.38
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru1134141.05
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření939491.08
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty1236771.00
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance725481.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)617601.17
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou517781.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu1028421.22
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem826741.33
4 / 15Studium atomových emisních spekter929851.07
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus1135521.12
4 / 17Zeemanův jev410561.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)316021.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky513311.00
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie35691.00
4 / 21Studium rentgenových spekter514461.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností316121.00
5 / 2Tepelné vakuometry28651.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka29501.00
5 / 4D/A a A/D převodníky14221.50
5 / 5Elektronická úloha39141.00
6 / 1Elektronová spektroskopie16611.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu26251.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu13031.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému12981.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)12431.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1285-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1356-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1304-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1267-
Celkem8403154161.20
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 94441.30
Adam Píš 1 781.00
Adéla Vodáková 29 132801.26
Alexandra Kukharchuk 2 6201.25
Anežka Doležalová 23 19531.20
Antonín Baďura 10 18811.05
Antonin Bučánek 3 15391.33
AP 1 1991.00
Daniel Rod 25 34661.20
David Nemec 5 2341.00
Dejan Prokop 14 3041.00
deni 6 3381.75
E. J. 1 901.00
Eliska 5 34971.00
Elizabeth 2 1631.75
Elizabeth Pulnova 6 9361.60
František Zajíc 4 5371.50
Habakuk 7 25421.00
Hanka Šípová 2 12131.25
hardy 1 6351.50
Ivan Hudák 1 11.00
Jakub Michálek 11 60051.00
Jan Brandejs 4 13751.00
Jan Hrabovský 6 12611.17
Jan Kotek 4 22811.25
Jan Polasek 1 4291.00
Jan Polášek 7 32921.00
Jana Hrudíková 22 100591.23
Jana Menšíková 12 13511.17
Jana Švrčková 4 2441.00
Janinka 9 5681-
Ještěrka 20 54131.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 2211.00
Ještěrka - excel 1 1421.00
Jiří Vackář 8 33051.29
Jiří Vojík 8 1338-
K.K. 16 48201.47
Karel Bouda 5 7431.25
Karel Kolář 35 171971.33
Lavková, Polášek 1 202-
Lucia Quittnerova 6 29341.17
M.V. 3 5481.00
Marek Vyšinka 40 241351.16
Mária Šoltésová 37 359731.23
Martin Dlask 3 12481.00
Martin Hanák 31 45401.07
Martin Zahradník 4 12651.00
martin66 2 623-
Martina 2 3311.25
Martina Ulvrová 13 62311.23
marty 3 8071.00
Matěj Mezera 15 20971.00
Michael Vávra 3 3751.33
Michal Grňo 9 10171.28
Michal Grňo, Jozef Lipták 1 641.00
Minsck 1 861.00
N.S. 10 6001.05
nada tesarova 12 65381.50
necada.org 3 10581.00
Ondra Skácel 19 4630-
Ondřej Dušek 2 831.00
Otto Strnad 1 9351.00
Pavel Ševeček 3 11561.00
Pavel Váňa 3 3131.17
Pepa Melcr 14 31441.11
Pepa Melcr - graf 1 1581.00
Peter Kottman 22 23781.14
Petr B. 27 88911.26
polarizace 1 520-
Polášek, Lavková 2 504-
Přemysl Šťastný 3 108251.00
Robin 1 5811.00
Roučka, Klusoň 2 6111.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 7131.00
rusovlaska 8 28121.50
Samuel Kočiščák 30 70051.27
Simona Žabková 3 2141.33
skup_B 1 6931.00
Sluníčko 8 51611.25
Š.Š. 1 2-
Šimon Šatra 1 281.00
Štěpán Roučka 40 181991.35
Tomas Nosek 28 145701.02
Tomáš Rieb 1 495-
Ulvrova Martina 1 6111.00
V.L. 2 261.25
voj.ta 2 589-
Vojtěch Hrubý 40 217051.29
vovo 1 439-
vvv 1 350-
Vyšinka, Vaverka 9 41701.06
zabi 3 10131.00
Zuzana Vydrova 6 3113-
Celkem8403154161.20

Pokrytí úloh referáty: 84%