Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
0 / 0102.00
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru19118891.19
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu932561.43
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky1139811.30
1 / 6Studium reologického chování látek515861.12
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů1130281.20
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody1129901.15
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu1658931.19
1 / 10Měření rychlosti zvuku1447251.15
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku1233491.40
1 / 12Měření viskozity1343831.20
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola1441851.21
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí1447961.18
1 / 16Studium Brownova pohybu1346621.32
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa1333371.18
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině932711.44
1 / 21Měření tíhového zrychlení1345421.12
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie13761.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin1012431.11
2 / 2Měření odporů938181.38
2 / 4Měření malých odporů1451881.27
2 / 5Osciloskop1038601.22
2 / 6Účiník1140021.14
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou834061.31
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou723951.33
2 / 9Charakteristiky termistoru1333691.42
2 / 10Hallův jev1041471.06
2 / 11Charakteristiky diody768781.21
2 / 14Relaxační kmity49931.25
2 / 15Charakteristiky triody611751.30
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu1236471.14
2 / 19Měření s torzním magnetometrem1233551.18
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů620141.25
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu720841.36
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav935131.06
3 / 3Mřížkový spektrometr722081.50
3 / 4Měření fotometrického diagramu1233671.27
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek724261.36
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku515761.10
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců1015381.15
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry512881.50
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry1582-
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem46231.50
3 / 11Měření stočení polarizační roviny824701.38
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1034031.10
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference823271.25
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru1028931.25
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou915351.19
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích829211.36
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie513281.10
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1432971.19
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1232921.00
3 / 21Koherentní optický procesor36761.00
3 / 22Geometrická optika22991.00
3 / 23Studium polarizace světla411681.33
3 / 26Vláknová optika37011.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce33321.17
3 / 28Helium-Neonový laser181-
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1128101.27
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem423321.00
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory715821.00
4 / 2Studium ionizačních komor719991.17
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1232091.28
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy625221.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa923441.17
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem37041.75
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru925631.06
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření827701.00
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty926711.00
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance519081.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)513251.20
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou515361.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu819631.29
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem619111.38
4 / 15Studium atomových emisních spekter721651.10
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus926841.14
4 / 17Zeemanův jev48651.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)311491.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky38451.00
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie23431.00
4 / 21Studium rentgenových spekter39631.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností314221.00
5 / 2Tepelné vakuometry27271.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka28521.00
5 / 4D/A a A/D převodníky13701.50
5 / 5Elektronická úloha37641.00
6 / 1Elektronová spektroskopie15671.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu25121.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu12441.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému12541.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)11991.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1232-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1301-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1254-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1219-
Celkem6712157471.21
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 68601.30
Adéla Vodáková 29 99041.26
Alexandra Kukharchuk 2 3571.25
Antonín Baďura 7 381.07
Antonin Bučánek 3 12461.33
AP 1 701.00
Daniel Rod 8 2151.19
Eliska 5 28451.00
Elizabeth 2 431.75
Elizabeth Pulnova 6 3151.60
František Zajíc 4 621.50
Habakuk 7 9661.00
Hanka Šípová 2 10491.25
hardy 1 4141.50
Jakub Michálek 11 44011.00
Jan Brandejs 4 8441.00
Jan Hrabovský 3 1071.00
Jan Kotek 4 15731.25
Jan Polasek 1 1871.00
Jan Polášek 7 25891.00
Jana Hrudíková 22 85371.23
Jana Menšíková 6 1221.08
Janinka 9 4581-
Ještěrka 20 31061.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 1011.00
Ještěrka - excel 1 931.00
Jiří Vackář 8 25221.29
Jiří Vojík 8 747-
K.K. 16 18311.47
Karel Bouda 5 541.25
Karel Kolář 35 115161.33
Lavková, Polášek 1 151-
Lucia Quittnerova 6 25301.17
M.V. 3 921.00
Marek Vyšinka 40 209701.16
Mária Šoltésová 37 308381.23
Martin Dlask 3 8691.00
Martin Hanák 8 496-
Martin Zahradník 4 8421.00
martin66 2 520-
Martina 2 1951.25
Martina Ulvrová 13 54851.23
marty 3 4621.00
Matěj Mezera 3 2131.00
Michal Grňo 3 501.17
Minsck 1 51.00
nada tesarova 12 56431.50
necada.org 3 8621.00
Ondra Skácel 19 1849-
Otto Strnad 1 8611.00
Pavel Ševeček 3 7691.00
Pepa Melcr 14 22961.11
Pepa Melcr - graf 1 1071.00
Peter Kottman 7 771.21
Petr B. 27 72321.26
polarizace 1 468-
Polášek, Lavková 2 348-
Robin 1 5141.00
Roučka, Klusoň 2 4971.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 6071.00
rusovlaska 8 23711.50
Samuel Kočiščák 30 22321.27
skup_B 1 6261.00
Sluníčko 8 45771.25
Štěpán Roučka 40 156731.35
Tomas Nosek 28 92201.02
Tomáš Rieb 1 421-
Ulvrova Martina 1 5481.00
voj.ta 2 486-
Vojtěch Hrubý 40 187121.29
vovo 1 244-
vvv 1 302-
Vyšinka, Vaverka 9 36821.06
zabi 3 8361.00
Zuzana Vydrova 6 2674-
Celkem6712157471.21

Pokrytí úloh referáty: 82%