O projektu

Tento projekt jsem založil společně se Štěpánem Roučkou na konci našeho studia prvního ročníku fyziky na MFF UK. Naším cílem bylo a stále je zvýšit kvalitu a efektivitu práce ve fyzikálním praktiku na MFF. Vždy jsme doufali, že zde studenti získají dostatek podnětů ke kvalitní práci na svých protokolech. Mnozí z nich se do projektu následně aktivně zapojili, za což jim děkujeme.

Je nám velkou ctí, že tento projekt přináší inspiraci také učitelům na MFF při přípravě a hodnocení praktika a dokonce i při vytváření testů z některých předmětů 8-)

Za všechny autory a přispěvatele

Vojta Hrubý, Brejlovec

vojta@brejlovec.net
www.brejlovec.net